V spolupráci s:

Súťaž mobilných aplikácií

Info:
Svoju aplikáciu môžete prihlásiť ihneď, uzávierka prihlášok je
15. mája 2011.
Prihláška
je zadarmo!

Mobilné aplikácie dnes tvoria významnú časť marketingových aktivít moderných značiek. Dokonca aj na Slovensku už existujú klienti, ktorí pochopili, že dobrá mobilná aplikácia je mimoriadne efektívny spôsob, ako byť svojim zákazníkom neustále na očiach.

AppsRulezz chce nájsť a oceniť tie aplikácie, ktoré svojou kreativitou a nápaditosťou pomáhajú značkám dostať sa do vreciek svojich zákazníkov.

Ako je na tom vaša aplikácia? Prihláste ju hneď!

Pozrite si štatút súťaže

 

Prihláste svoju aplikáciu    Hlasujte za aplikácie